انرژیک به عنوان اولین مرکز نوآوری خصوصی در حوزه نفت و انرژی، توسط شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا «آپادانا ونچرز» و با سرمایه گذاری شرکت های  «سرمایه‌گذاری صنعت نفت»، «گسترش انرژی پاسارگاد» و «انرژی دانا» در ساختمان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر راه اندازی شده است. این مرکز بستری را در جهت ایجاد ارتباط موثر میان شرکت‌های بزرگ صنعتی در حوزه نفت و انرژی با شرکت های نوآفرین ایجاد نموده است تا  بتوانند با همکاری یکدیگر در جهت حل چالش های صنعت نفت گامی موثر بردارند.

انرژیک در راستای تحقق اهداف خود برای حل چالش‌های صنعت نفت و انرژی به کمک کارآفرینان خلاق داخلی و شرکت‌های دانش بنیان و نوآفرین ، در کنار دسترسی آسان به منتورهای  تخصصی، برگزاری رویدادها و کارگاه‌ها و همچنین شبکه‌ی ارتباطی موثری که دارد این امکان را ایجاد خواهد کرد تا تیمها  از اطلاعات مرتبط به بازار فروش شرکت‌های بزرگ  مطلع شوند و در کنار این مزایا از امکان کار در یک فضای کاری آرام، پویا و مدرن در قلب تهران برخوردار خواهند بود.

برخی از خدماتی که انرژیک به شرکت‌های بزرگ صنعتی و نوآفرین ارائه می‌دهد عبارتند از:

 • به‌همرسانی صنعت و نوآفرینان
 • برگزاری رویدادهای ارائه نیاز فناورانه
 • یافتن تیم مناسب جهت ‌سرمایه‌گذاری
 • یافتن محصول و یا خدمت مورد نیاز شرکت
 • جستجو، ارزیابی و انتخاب و(یا تشکیل) تیم‌های توانمند برای حل مسائل
 • مشاوره در حوزه نوآوری سازمانی
 • تسهیل ارتباط با دانشگاه
 • دسترسی به گنجینه‌ای از استعدادها
 • فضای کار اشتراکی مدرن

 

برخی از نوآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان عضو مرکز نوآوری انرژیک:

 • شرکت فرادید ارتباط فاوا
 • شرکت پایون پارسان نوآفرین
 • شرکت مدیران ارزش دارایی‌های فیزیکی پاوان
 • شرکت پیشگامان طراحی مفهومی
 • شرکت بسپار فراورش ایرانیان
 • گروه مشاورین مورکانز

/uploads/17/2020/Dec/29/finaledited1_2.pdf

/uploads/17/2020/Dec/29/finaledit-2_5.pdf

//isti.ir/XXo8